Registratiecode M-Klaver

klaverjassen paypal ideal

Direct een Registratiecode
Klaverjassen op CD

Klaverjassen leren met deze cursus

Tijdelijke oplage:
M-Klaver op CD
+
Klaverjas E-Book (PDF)
(€ 17 )

Klaverjasverenigingen

Klaverjassen online

nieuwsbrief

Spelsituaties

 

English
Klaverjassen op twitter Klaverjassen op YoutubeKlaverjassen Feed facebook klaverjassen

© 2002-2012, Martin Beck
Disclaimer Privacy Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden M-Klaver

Mochten er misverstanden zijn of ontstaan of vragen zijn, dan verzoeken wij u eerst contact op te nemen met ons! Wij zullen er alles aan doen om tot een passende oplossing te komen!

Algemene voorwaarden downloaden in PDF bestand

U gaat door het downloaden van de software akkoord met de volgende voorwaarden: 

Artikel 1. Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en op alle door ons aangegane overeenkomsten, hoe ook genaamd. 
2. Indien ook de klant naar (zijn) algemene voorwaarden verwijst, zijn de voorwaarden van de koper niet van toepassing. Dit is alleen anders indien en voor zover de toepasselijkheid van de voorwaarden van de koper niet in strijd komen met onze algemene voorwaarden, dan is slechts het in onze voorwaarden bepaalde van toepassing. Enig andersluidend beding in de voorwaarden van de koper doet aan het voorgaande niet af. 

Artikel 2. Totstandkoming overeenkomst 

1. De klant aanvaard het aanbod dat op de website gedaan wordt, door M-Klaver te downloaden.

Artikel 3. Prijzen, betalingen en bonussen

Het downloaden en gebruiken van M-Klaver is GRATIS. U kunt M-Klaver registreren om toegang te krijgen tot meer mogelijkheden.
1. Alle prijzen genoemd op de website en/of email reclame zijn inclusief 19% BTW.
2. Prijzen zijn inclusief de transactie kosten van een iDEAL/PayPal of betaling via Payment Service Provider. 
3. Wij behouden ons het recht voor om, ten alle tijden de prijzen aan te passen. 
4. Wij behouden ons het recht voor om, ten alle tijden de bonussen aan te passen, verwijderen en/of afzonderlijk aan te bieden tegen betaling.
5. Prijzen op onze website en/of andere uitingen zijn vanwege artikel 3 lid 3 onherroepelijk.

Artikel 4. Intellectuele eigendomsrechten

  1. De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de geleverde Documenten blijven berusten bij klaverjassen-op-de-pc.nl.


Artikel 5. Garanties en vrijwaringen 

1. Hoewel de software en alle daartoe betrekking hebbende documenten met de grootst mogelijke zorg zijn samen gesteld, geeft ons geen enkele garantie op de juiste werking hiervan.
2. Klant garandeert zodanig gebruik te maken van de software en de daartoe betrekking hebbende documenten dat daardoor geen schade ontstaat aan ons en/of aan derden.
3. Ondanks dat de software uitvoerig getest is kunnen we niet garanderen dat de software zal werken bij de klant. Dit mede omdat wij geen inzicht hebben op de situatie die van toepassing is. 


Artikel 6. Aansprakelijkheid 


1. Wij stellen ons niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door het (foute) gebruik van software op onze website verkregen. 


Artikel 7. Algemene bepalingen 

1. De klant heeft recht op geld teruggave van het aankoopbedrag indien de klant ontevrden is over het product. 
2. De aanvraag voor teruggave van het aankoopbedrag zal uiterlijk binnen 14 dagen na aankoop moeten geschiedden anders vervalt recht op teruggave.

3. Klant is niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst zonder schriftelijke toestemming van ons aan een derde over te dragen. 
4. Het is de klant niet toegestaan gekochte software door te verkopen aan derden.
5. Wij zijn ten allen tijde –zonder nadere mededelingen te doen- gerechtigd de prijzen op klaverjassen-op-de-pc.nl aan te passen.
6. Wij zijn ten allen tijd –zonder nadere mededelingen te doen- gerechtigd onderhavige Algemene Voorwaarden op deze website te wijzigen. Het is dan ook de verantwoordelijkheid van de gebruiker zelf (indien deze hier baat bij heeft) om de Algemene Voorwaarden regelmatig te bekijken

Artikel 8. Toepasselijk recht 

1.Op de door ons gedane offertes en op alle door ons aangegane overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.